belasting erfenis

Fijn zo’n erfenis: maar hoeveel draag je af aan belasting?

Krijg je een erfenis? Dat is niet belastingvrij. Je betaalt erfbelasting. Maar niet altijd. Hoe weet je of je belasting over je erfenis moet betalen? En zo ja, hoeveel dan? Ik leg het je uit.

Door Saskia

De belasting die je over een erfenis betaalt heet de erfbelasting. Of en hoeveel je precies betaalt, dat verschilt per situatie. Zo betaal je als partner een stuk minder belasting dan als broer of zus. Dat komt omdat het belastingtarief afhangt van je relatie met de overledene. Hoe meer verwantschap er is, hoe minder belasting je betaalt. En dit geldt ook voor de vrijstelling.

Deel erfenis is vrijgesteld

Een deel van elke erfenis is namelijk vrijgesteld van erfbelasting. Dit houdt in dat je over dit deel nooit belasting hoeft te betalen. Hoeveel vrijstelling je krijgt, hangt ook weer af van je relatie met de overledene. We hebben dit in een overzichtje gezet:

Jij bent:Deze vrijstelling krijg je:
Echtgenoot/partner (= getrouwd, geregistreerd of samenwonen)€671.910
Kind, pleegkind of stiefkind€21.282
Kleinkind€21.282
Achterkleinkind€2.244
Kind met een beperking€63.836 (hier gelden extra regels)
Ouder€50.397 (als de andere ouder ook nog leeft, is het samen dit bedrag)
Andere erfgenamen, zoals een broer, zus, neef, oom, tante, enz.€2.244

Relatie & Waarde

Erf je meer dan de vrijstelling? Dan betaal je wel erfbelasting. Maar alleen over het deel dat boven de vrijstelling uitkomt. Ben je bijvoorbeeld een echtgenoot en erf je €700.000? Je betaalt dan belasting over €700.000 – €671.910 = €28.090.

Je trekt dus eerst de vrijstelling af van de erfenis. En dan kijk je of en hoeveel belasting je moet betalen. Er zijn verschillend tarieven. Net zoals de belastingschijven voor je inkomen. De tarieven voor de erfbelasting in 2021 zijn:

Hoeveel is de erfenis waard?Jij bent partner, kind, pleegkind, stiefkind of kind met een beperkingJij bent kleinkind, achterkleinkind of achterachterkleinkindAlle anderen, zoals de ouders, broer, zus, neef, nicht, enz.
Tot €128.75110%18%30%
€128.751 of meer20%36%40%

Hoeveel belasting je over een erfenis betaalt, hangt dus af van je relatie met de overledene en de waarde van de erfenis. Over een erfenis tot €128.751 betaal je 10, 18 of 30%. En alles daarboven 20, 36 of 40%. Maar let op! Je betaalt alleen het hogere tarief over het deel dat boven die €128.750 uitkomt. Dus krijg je een erfenis van €150.000? Dan betaal je het lagere tarief over €128.750 en het hogere tarief over €150.000 – €128.750 = €21.250. (De vrijstelling is dan al van de erfenis afgetrokken).

Een rekenvoorbeeld

Wie in 2021 €300.000 erft van haar overleden vader betaalt in totaal €42.868 erfbelasting. Dat zit zo:

Van de €300.000 is €21.282 vrijgesteld voor kinderen. Dus blijft er €300.000 – €21.282 = €278.718 over. Van deze €278.718 betaal je als kind 10% erfbelasting over de eerste €128.750. Dat is €12.875.

Over de rest (€278.718 – €128.750 = €149.968) betaal je 20% belasting. Dat is €29.993.

Samen is dit €12.857 + €29.993 = €42.868.

Kun je erfbelasting besparen?

Als je de erfbelasting wilt beperken, kun je van te voren wel het een en ander regelen.

Alvast wat schenken

Zo mag je elk jaar een deel van je vermogen belastingvrij schenken. Let hierbij wel op de 180-dagenregeling. Dit houdt in dat schenkingen een half jaar –  180 dagen om precies te zijn – vóór het overlijden alsnog bij de erfenis worden geteld. Dat pakt fiscaal natuurlijk niet zo lekker uit. Deze regel geldt niet als de vrijstelling voor een eigen woning, dure studie of van €26.881 is gebruikt.

Netto erven

Daarnaast kun je in je testament vastleggen dat je een of meerdere erfgenamen “vrij van recht” laat erven. Zij hoeven dat geen belasting te betalen over hun erfenis. Maar de erfbelasting moet wel gewoon betaald worden. Dit doen de andere erfgenamen voor hen.

CHECK OOK:  12 geldtrends voor 2021

Aftrekposten opvoeren

Ook kun je sommige aftrekposten gebruiken. Zoals de uitvaartkosten. Je mag de kosten rondom de crematie of crematie aftrekken voor de erfbelasting. Alles bij elkaar is dit vaak een behoorlijk bedrag.

Herwaardering WOZ-waarde

Erf je een huis? Dan wordt de waarde bepaald door de WOZ-waarde. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting je betaalt. Maar het kan zo zijn dat je de WOZ-waarde veel te hoog vindt. Je kunt dan vragen om een herwaardering. Vind je deze ook te hoog? Je mag zelfs een second opinion aanvragen. Zeker de moeite waard om wat tijd in te steken, want dit kan zomaar duizenden euro’s aan belasting schelen.

Let op je toeslagen

Een erfenis krijgen is natuurlijk harstikke fijn. Maar er zijn wel wat punten om op te letten. Zo kan een erfenis gevolgen hebben voor je toeslagen. Een erfenis telt niet mee als inkomen, maar wel als vermogen. In 2021 mag je voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget €118.479 aan eigen vermogen hebben als alleenstaande. Voor partners is dit €149.819. Voor de huurtoeslag ligt de grens een stuk lager. €31.340 voor singles en €62.680 voor partners. Erf je bijvoorbeeld een huis? En ga je er zelf niet wonen? Dan stijgt je eigen vermogen behoorlijk. Waardoor je misschien geen recht meer hebt op zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget.

Al met al zijn er best wat regels rondom een erfenis. We lieten een simpel rekenvoorbeeldje zien. Maar in de praktijk zijn er vaak nog wel wat haken en ogen. Wat doe je bijvoorbeeld als de overledene al meer dan 10 jaar in het buitenland woonde? Als je een bedrijf erft? Recht hebt op een kindsdeel? Of wanneer ben je partners voor de erfbelasting? Vraag daarom altijd om advies!

Deel dit artikel gerust op Pinterest!

.

Dacht je aan iemand tijdens het lezen? Deel dit artikel dan met hem/haar.